Angreppen utifrån: 5. Darwinismen och evolutionsteorin

Det finns nog ingen ”ism” eller teori som har haft en sådan genomslagskraft i modern tid såsom Darwinismen och evolutionsteorin har haft  i skola, utbildning, forskning och media. Den har också utgjort ett generalangrepp på kristen skapelsetro och därmed på det som är fundamentalt i den kristna tron. Därför är det så viktigt att beskriva denna ”ism” och teori och sedan bemöta den. Det är syftet bakom det som jag skriver här.

Den teoretiska synen på biologisk evolution som framfördes av Charles Darwin 1859 i hans bok: Om arternas uppkomst, var en uppgörelse med Gud och med hela den skapelsetanke, där Gud är vårt ursprung och Skapare. Gud som Skapare ersattes av de tre grundbultarna i evolutionsteorin:  Det naturliga urvalet, slump och oöverskådliga tidsrymder. När väl Gud var förnekad som Skapare, då fanns det heller  inte kvar någon anledning att tro på Guds existens. Därmed var själva fundamentet för den kristna tron undanröjd. Fanns inte Gud som Skapare, då fanns han inte överhuvud taget, för det var som Skapare Gud först presenterade sig. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. (1 Mos. 1:1). Kan jag som kristen inte tro på detta första och grundläggande i Bibeln, då kan jag heller inte tro på resten av det som står i Bibeln. Så ärliga och konsekventa måste vi som kristna våga vara, för den kristna tron och det kristna livet tål detta.

Enligt Darwins natursyn är allt liv bara frukten av en oplanerad utveckling, byggd på slumpens skördar, utan Gudomlig intelligens, mening, syfte och plan bakom skapelsen. Livet har därför heller inte någon mening. De olika arterna finns inte till för någonting annat än för sig själva och alla arter kommer förr eller senare att dö ut. Detta gäller också människan, för enligt en darwinistisk och evolutionsteoretisk människosyn så är även människan ett djur. Visserligen högt stående på ”utvecklingstrappan”, men ändå ett djur.

Evolutionsteorin har i vår tid upphöjts till status av sanning. Denna evolutionsteorins sanning har inom det intellektuella livet medfört något av ateismens tankemonopol och dess anhängare förespråkar, att denna teori ska vara ett axiom (grundsanning) som vidare forskning ska ta för givet. Den utgör ett ”tankemonopol” och kräver därför ”tolkningsföreträde”. Det betyder i praktiken, att evolutionsteorin inte får ifrågasättas. Dess nutida företrädare går långt utanför den vetenskapliga metodens räckvidd och gör därför vetenskapen en ”björntjänst”. De missbrukar begreppet ”vetenskapligt bevisat” och manipulerar och vilseför därför många människor, inte minst de unga. Evolutionsteorin  beskrivs i skola, utbildning, forskning och media som om den vore ”slutgiltigt vetenskapligt bevisad”, vilket den inte är.  Som vetenskaplig teori ska den vara underställd prövning och ifrågasättande såsom alla vetenskapliga teorier, då det finns tecken på orimligheter, vilket det gör, framförallt  i ljuset av de forskningsresultat som idag finns angående livet, cellerna och DNA.

Sammanfattningsvis kan man säga om Darwinismen och evolutionsteorin, att: – Den har avsatt Gud som Skapare. – Den används som argument mot Guds existens. – Den ifrågasätter Bibelns trovärdighet. – Den är ett angrepp på Bibelns människosyn. – Den är ett hot mot människovärdet och mot människolivets okränkbarhet.  Med ”det naturliga urvalet” som ett fundament för hela teorin, så öppnar den upp för en ”dödskultur”, genom att ge argument för abort, stamcellsforskning på foster och dödshjälp. – Dess hävdande av brist på bakomliggande intelligens, mening, syfte och mål bakom skapelsen, öppnar upp för meningslöshet, tristess och apati. – Den är en sammanblandning av mikro- och makroevolution. Man drar inom evolutionsteorin långtgående och absurda konsekvenser av mikroevolution (förändringar inom arten). Konsekvenser som är omöjliga att vetenskapligt bevisa. Det finns inga vetenskapliga bevis för makroevolution (att en art har utvecklats under långa tidsperioder till en annan art). – Den inbjuder till fanatisk dogmatism, där vetenskap och tro på Gud, och tro och vetande beskrivs som varandras totala motsatser, vilket de inte är.

Biblisk och kristen skapelsetro motsatt darwinismen och evolutionsteorin. 1. Bibelns helhetsbild av vår tillvaro. Darwinismen handlar enbart om arternas uppkomst (biologi) och inte om livets uppkomst (kemi) eller om universums uppkomst (fysik). Men Biblisk och kristen skapelsetro ger oss en helhetsbild av vår tillvaro: Gud är livets ursprung och Skapare av universum och av de olika arterna. 2. Bibelns framhållande av intelligens, mening, syfte och plan bakom skapelsen. Skapelsen uppvisar allt detta, och människans samlade erfarenhet är, att för att något ordnat helt ska uppstå, stort som litet, så förutsätts intelligens, mening, syfte och mål. 3. En personlig och evig Gud som Skapare av människan till sin avbild, ger oss en heltäckande människosyn och ett fundament för människovärdet och för människolivets okränkbarhet. 4. Gud som Skapare står för intelligens, mening, syfte, mål och framtidstro, och det svarar upp emot meningslöshet, tristess och apati, som är några av vår tids stora samhällsproblem. 5. Skapelsetro bekräftas av de senaste femtio årens forskningsresultat när det gäller livet, cellerna och människans DNA. Livet fanns före arterna och livets uppkomst motsäger vad evolutionsteorin hävdar angående den första cellen och arternas uppkomst. 6. Jesus som person och det han säger bekräftar skapelse.

Om Bength Gustafson

Bength Gustafson är pastor, teolog, lärare och författare. Han har bland annat skrivit böckerna "Varför just kristen?", "Vilket Sverige vill vi ha?" och "Dags för kristendomens återkomst". Han är debattör och tidningsskribent. Bor i Storvreta. Är gift med Margareta. De har fyra barn och åtta barnbarn.
Detta inlägg publicerades i Bength Gustafson. Bokmärk permalänken.

41 kommentarer till Angreppen utifrån: 5. Darwinismen och evolutionsteorin

 1. Mariette Manktelow skriver:

  Hej Bengt!

  Jag undrar en sak: Vem är det som har bestämt att man inte kan bejaka evolutionen och samtidigt ha en fast och orubblig tro som Gud som skapare? Vi är många, bland annat många biologer, som inte finner några problem med det. Jag vill bara att du ska veta om det. Man blir lite trött på alla dessa generaliseringar och förenklingar och grupperingar av människor.

  Gilla

  • Bength Gustafson skriver:

   Hej Mariette!
   Om du kan svara på vem det är som har bestämt, att man kan bejaka evolutionen och samtidigt ha en fast och orubblig tro på Gud som Skapare, då ska jag svara på din fråga.

   Jag har inga problem med mikroevolution och Gud som Skapare. Men med makroevolution förhåller det sig annorlunda, vilket jag har förklarat på min blogg.

   Darwinismen/evolutionsteorin handlar ju enbart om arternas uppkomst (biologi).
   1. Hur ser du då på livets, de fysiska lagarnas och universums uppkomst (kemi och fysik)?

   2. Finns det en bakomliggande intelligens bakom skapelsen?

   3. Hur får du Guds karaktär att gå ihop med ”det naturliga urvalet” och med slumpmässiga utvecklingsprocesser, utan mening, syfte och plan?

   Gilla

 2. Tobias skriver:

  Bara för att reda upp några av saker du skrev:

  1. Det finns ingen evolutionär trappa där en livsform står högre än en annan och det är inte evolutionsteorin i sig som hävdar att människan är ett djur, utan det vet vi på grund av anatomiska och genetiska studier.
  2. Evolutionsteorin är troligtvis en av de bäst belagda vetenskapliga teorierna vi har och undervisas som en sanning, precis som gravitationsteorin, germ theory och liknande, pga detta. Visst kan teorin omkullkastas, precis som alla andra vetenskapliga teorier, men det verkar inte särskilt trovärdigt.
  3. Evolutionsteorin handlar inte om att försöka undanröja Gud, utan handlar precis som alla andra vetenskapliga teorier om att försöka komma närmare sanningen. Det finns mängder med kristna som accepterar evolutionsteorin.
  4. Mikroevolution och makroevolution är samma process och båda har direkt observerats. Makroevolution handlar om evolution på artnivå eller högre och detta har observerats hos bl.a. växter.

  Det finns för övrigt fler biologer som heter något i stil med Steve än det finns biologer som är kreationister, vilket i sig inte är något argument, utan mest en kul anekdot.

  Gilla

 3. Bength Gustafson skriver:

  Hej Tobias!
  1. Begreppet ”utvecklingstrappan” eller ”evolutionär trappa” har använts för att inom evolutionsteorin beskriva vilka arter som har levt samtidigt; på samma tidsmässiga trappsteg.
  Utifrån ditt resonemang, att ”det är inte evolutionsteorin i sig som hävdar att människan är ett djur, utan det vet vi på grund av anatomiska och genetiska studier”, så kunde man ju lika gärna säga, att djur är människor, men det säger man ju inte. Om vi läser vad Torbjörn Fagerström skriver i sin efterskrift till den upplaga av Darwins verk: Om arternas uppkomst, som kom ut år 2000, så ser vi att människan genom ”Darwins natursyn” har degraderats ned till djurens nivå, ifrån sin ställning som skapad av Gud till Guds avbild.

  2. De senaste femtio årens forskningsresultat när det gäller livet, cellen, DNA och proteiner: ”livets byggstenar”, motsäger evolutionsteorin. Men ett paradigmskifte sker inte så enkelt när det gäller ett ”tankemonopol” som evolutionsteorin utgör.
  Angående vad du skriver om jämförelsen mellan evolutionsteorin och gravitationsteorin: Fanns de fysiska lagarna före arternas uppkomst?

  3. Evolutionsteorin har använts och används för att förneka Gud som Skapare och förneka Guds existens.
  Att ”det finns mängder med kristna som accepterar evolutionsteorin” säger inget om evolutionsteorins sanningshalt.

  4. Makroevolution är en teoretisk förlängning av mikroevolution. En ”extrapolering” av mikroevolution.
  Om makroevolution vore ett otvetydigt faktum, så borde bevisen för den vara många och tydliga. Redovisa gärna vad som har observerats hos bl a. växter.

  Gilla

  • Tobias skriver:

   1. Har aldrig hört det användas på det sättet, men det lät som att du använde det i den traditionella meningen om att det skulle finnas en hierarki inom evolutionen (vilket är en väl spridd missuppfattning hos de som inte forskar inom området). Det går inte att dra slutsatsen att djur är människor från de data vi har, men däremot finns det ingenting som pekar på att människor är en separat grupp skild från djuren. Vi är däggdjur inom släktet Homo där vi troligtvis är den enda överlevande arten.

   2. Kan du länka till några referentgranskade studier i seriösa vetenskapliga tidskrifter som motsäger evolutionsteorin? Jag har inte sett några forskningsresultat som pekar på att evolutionsteorin inte är hållbar. De ”bevisen” jag brukar bli presenterad med i debatter med kreationister kommer ytterst sällan från erkända vetenskapliga tidskrifter. De fysiska lagarna fanns självklart före arternas uppkomst, men att en teori beskriver något som inte alltid har funnits gör den inte mindre trovärdig.

   3. Att evolutionsteorin använts för att förneka Gud säger inte heller något om evolutionsteorins sanningshalt. Vad jag menade var att evolutionsteorin inte är oförenlig med Bibeln, utan enbart kräver att man inte tolkar Bibeln bokstavligt.

   4. Bevisen är många och tydliga, men inom kreationistiska kretsar så omdefinieras makroevolution ofta till att betyda förändringar av en ”typ” av djur eller en ”baramin”, vilket inte har något att göra med den vetenskapliga definitionen. Hos växter har vi observerat artbildning genom hybridisering och polyploidi. Detta ger ofta upphov till arter som är sexuellt inkompatibla med några av sina föräldraarter. Det handlar inte om så stora skillnader som kreationister ofta efterfrågar, men det handlar om artbildning och makroevolution i den vetenskapliga betydelsen av ordet.

   Gilla

  • Roger skriver:

   ”så kunde man ju lika gärna säga, att djur är människor”

   En mycket förvirrad tanke. Djur är en stor grupp livsformer, vilken djuret människa tillhör.
   Att säga att djur är människor är som att säga att däggdjur är hästar.
   Hästar är däggdjur. Däggdjur är inte nödvändigtvis hästar. Du är t.ex. inte en häst.

   Gilla

 4. Thorsten Schürtte skriver:

  Kolla kommentarerna här:
  http://www.sandaren.se/debatt/higgspartikeln-klen-orsak-ta-bort-religionsamnet
  Det är sorgligt att en del kristna ödslar så mycket energi att slåss mot vetenskapens väderkvarnar! Jag är ingen biolog, men har hållit mig à jour på områden astronomi/kosmologi och geovetenskap och tycker att bevisen för en gammal jord och ett ännu äldre universum är legio och övertygande. Och detta får jag mycket bättre att stämma ihop med evolution än med kreationism.

  Gilla

 5. Bength Gustafson skriver:

  Hej Tobias!
  1. Jag har varken läst eller hört talas om, att begreppen ”utvecklingstrappan” eller ”evolutionär trappa” skulle förknippas med ”att det skulle finnas en hierarki inom evolutionen”, utan enbart för att belysa att olika arter har levt samtidigt, på samma trappavsats.
  Jag tror inte, att människan är ett djur (och inte heller att djur är människor). Min människosyn och en evolutionsteoretikers människosyn skiljer sig åt, av förklarliga skäl.

  2 och 3. Livet, de fysiska lagarna och universum fanns före de olika arterna. Det är förenligt med vad Bibeln säger. Men när det gäller livets, de fysiska lagarnas och universums uppkomst, så motsäger deras uppkomst på flera punkter de olika arternas uppkomst, såsom evolutionsteoretiker hävdar att de olika arterna har uppkommit: Utan begynnelse och intelligent orsak. Och Darwinismen handlar ju enbart om arternas uppkomst (biologi) och inte om livets och de fysiska lagarnas och universums uppkomst (kemi resp. fysik).

  – Livet, de fysiska lagarna och universum har en begynnelse.
  – Allt som har en begynnelse har en orsak.
  – Livet och DNA har en begynnelse.
  – Informationsmängden i DNA kommer från en intelligens.
  – Livets komplexitet och alla samverkande mekanismer måste vara konstruerade.
  – De fysiska lagarna har en begynnelse.
  – De fysiska lagarna är konsekventa i hela universum och de har varit oförändrade sedan skapelsen och kommer heller inte att ändra sig i framtiden. De är exakt anpassade för att liv och universum skulle kunna uppstå.
  – Universum har en begynnelse.
  – Livet, de fysiska lagarna och universum uppvisar intelligens, mening, syfte och plan. Och människans samlade erfarenhet är, att för att något ordnat och helt ska kunna uppstå, stort som litet, så förutsätts intelligens, mening, syfte och plan.
  – Egentligen är det så här också när det gäller de olika arternas uppkomst, men här har darwinisterna och evolutionsteoretikerna en annan förklaring, som då motsägs av livets, de fysiska lagarnas och universums uppkomst.

  Källorna till det som jag har skrivit här är många: Med. dr. Kjell J. Tveter. Fysiker och kosmolog Stephen Hawking och Michael Turner. Läkare och professor i molecular oncologi Stefan Enihorn. Professor i Filosofi Alvin Plantinga m.fl.
  Det handlar om evidens: Vetenskapliga belägg som tjänar till, att antingen stödja eller gå emot en vetenskaplig teori eller hypotes.

  För mig som kristen och skapelsetroende, så är en evig och personlig Gud den intelligenta orsak som livet, de fysiska lagarna, universum och de olika arterna förutsätter.

  4. Om ”bevisen är många och tydliga” för makroevolution, såsom du påstår att de är:
  a. Varför är det då så svårt att redovisa tydliga bevis? Det du skriver om ”växters artbildning genom hybridisering och polyploidi” är inga tydliga bevis, och här är evolutionsbiologer inte överens.
  b. Varför dessa förfalskade konstruktioner av apmänniskor eller hominoider? ”Ida”? ”Lucy”? ”Piltdownmannen”? ”Nebraskamannen”? ”Java-mannen”? ”Peking-mannen”? ”Neanderthalmannen”? ”Cro-magnummänniskor”? ”Lucy”?
  c. Varför Professor Haeckels fosterteckningar?

  Gilla

  • Tobias skriver:

   1. Finns det något sätt att vetenskapligt bevisa att människan inte är ett djur eller bygger du detta enbart på tro?

   2 & 3. Allt som har en begynnelse måste ha en orsak, ja, men det betyder inte att den orsaken är intelligent. En slumpmässig kvantumfluktuation är också en orsak. Om vi lärt oss något från studier av extremofiler så är det att livet klarar av att uppstå även i otroligt fientliga miljöer, livet kan anpassa sig. Du får gärna tro att det finns intelligens bakom Universum, men jag ser inget inom vetenskapen som stödjer detta. På vilket sätt motsägs evolutionsteorin av Universums uppkomst och de fysiska lagarna? Kan du ge konkreta exempel grundade i vetenskap och inte i tro?

   Som sagt får du gärna länka refentgranskade artiklar från erkända vetenskapliga tidskrifter, så jag har möjlighet att läsa det du påstår motsäger evolutionen.

   4. a. På vilket sätt är artbildningen inom växter inte tydliga bevis för makroevolution? Artbildning är makroevolution. Vad är det du menar att evolutionsbiologerna inte är överens om? För 99,9% av alla biologer anser att makroevolution händer.

   b. För att det finns oärliga människor som vill ha ära och/eller pengar. Vi har hittat många icke-fejkade hominider.

   c. Vet inte riktigt varför du tar upp ett 150 år gammalt exempel på förfalskning, men antingen så fejkade han dom eller så gjorde han helt enkelt fel i sina studier för att det var 150 år sedan och vetenskapen inte hade kommit särskilt långt.

   Gilla

  • Tobias skriver:

   Lucy (Australopithecus afarensis), neandertalare (Homo neanderthalensis) och cromagnonmänniskor (tidiga Homo sapiens sapiens) är väl för övrigt inte fejkade?

   Gilla

 6. Thorsten Schütte skriver:

  Upprepar mitt inlägg med korrekt namn (Schütte utan ”r”):
  ”Kolla kommentarerna här:
  http://www.sandaren.se/debatt/higgspartikeln-klen-orsak-ta-bort-religionsamnet
  Det är sorgligt att en del kristna ödslar så mycket energi att slåss mot vetenskapens väderkvarnar! Jag är ingen biolog, men har hållit mig à jour på områden astronomi/kosmologi och geovetenskap och tycker att bevisen för en gammal jord och ett ännu äldre universum är legio och övertygande. Och detta får jag mycket bättre att stämma ihop med evolution än med kreationism.”

  Den ligger ju i linje med Tobias tankar.

  Gilla

  • Bength Gustafson skriver:

   Hej Torsten!
   Mikroevolution har ägt och äger rum. Det var också vad Charles Darwin studerade. Men att utifrån mikroevolution dra makroevolutionistiska konsekvenser eller slutsatser, det sätter jag ? inför.

   Jag har förståelse för att du och Tobias är överens, men jag har förklarat varför jag inte är överens med honom.

   1. Vad menar du med ”vetenskapens väderkvarnar”?
   2. Hur får du Guds karaktär att gå ihop med ”det naturliga urvalet” och slumpmässiga utvecklingsprocesser, utan mening, syfte och plan?

   Gilla

 7. Bength Gustafson skriver:

  Hej Tobias!
  1. Min människosyn är utifrån att jag tror, att människan är skapad av en personlig och evig Gud till Guds avbild och artskild ifrån djuren. Evolutionsbiologin och evolutionsteorin ger oss ingen heltäckande människosyn. Den beskriver människan enbart som en biologisk varelse, vilket är otillräckligt.
  Enligt Bibeln så är människan treenig med ande, själ och kropp och hennes behov är därför andliga, själsliga/psykiska och kroppsliga/fysiska/biologiska. Detta bekräftas av t.ex teologi, psykologi, antropologi (tvärvetenskapligt), filosofi, sociologi, religionsvetenskap och arkeologi m.fl discipliner.

  Även du tror. Du tror på det som du menar vara (natur)vetenskapliga bevis. Sedan skiljer sig våra trosbegrepp åt, men tror gör både du och jag. Att påstå något annat är enbart meningslös retorik.

  2 och 3. Det är ett faktum, att skapelsen uppvisar intelligens, mening, syfte och plan och den samlade mänskliga erfarenheten är den, att intelligens, mening, syfte och plan är nödvändiga förutsättningar för att något ordnat helt ska kunna uppstå. T.ex ditt och mitt skrivande på denna blogg förutsätter detta. Varför då hävda en icke-intelligent och slumpmässig orsak, när skapelsen och den samlade mänskliga erfarenheten visar på motsatsen?

  Både utifrån Bibeln och mikroevolution vet vi, ”att livet klarar av att uppstå även i otroligt fientliga miljöer; livet kan anpassa sig”. Att så är fallet, är inte ett stöd för vare sig ”icke-intelligens” eller makroevolution.

  De fysiska lagarnas och universums uppkomst motsäger evolutionsteorin genom de bestämda begynnelsevillkor som krävdes då de fysiska lagarna fastlades och universum bildades. Där och då fanns det inte något utrymme för någon intelligentlös och slumpmässig evolutionsprocess. På samma sätt var det då livet uppstod.

  ”Erkända vetenskapliga tidskrifter”. Erkända av vem/vilka?
  Gå till min källhänvisning och läs vad de personerna har skrivit.

  Av det du skriver och av dina frågor att döma, så har du tydligen ett begränsat kunskapsbegrepp. Kunskap är tydligen för dig enbart det som bekräftas av naturvetenskap. Ett utslag av ”ett evolutionsteoretiskt tankemonopol”. Men det kunskapsbegreppet är övergivet sedan länge.

  4. a. Det exemplet som du tog om ”växternas artbildning genom hybridisering och polyploidi”, där är inte evolutionsbiologerna överens. Inom evolutionsbiologin har botaniker och zoologer olika åsikter om hybridiseringens betydelse för artbildning och evolution. Huruvida hybrider har en lägre fitness och anpassningsförmåga jämfört med föräldraarter, eller inte. (Hybrid(biologi) – Wikipedia).

  b. Viljan att bevisa makroevolution är säkert den starkaste drivkraften.
  När det gäller ”Lucy” från 1974, ”Neanderthalmannen” från 1856 och ”Cro-magnummänniskor”, så finns det inga vetenskapliga fakta som fastslår att de är ”apmänniskor” eller förfäder till människan.

  c. 150 år gammal förfalskning. Javisst. Men ändå finns Haeckels fosterteckningar med i Gyldendals Bi 2. Grundbok i biologi från 2008 i norska videregående skoler, som bevis för evolutionsteorin.

  Gilla

  • Tobias skriver:

   1. Att människan är en kulturell varelse med sociala behov är inget bevis för att det finns någon själ, utan de sociala behoven (där andlighet ingår för vissa människor) kan lika gärna vara en produkt av biologiska processer. Religion kan mycket väl ses som en evolutionär fördel då den kan skapa starka band mellan människor och därmed öka samarbetet, som är en otroligt viktig del hos fysiskt svaga djur såsom människan.

   Ja, självklart tror jag också, för utanför matematiken är det väldigt lite man kan bevisa till 100%. Däremot så kan det finnas mer eller mindre stöd för något, och stödet för att människan rent biologiskt sett är ett djur är mycket stort då vi har samlat mycket evidens från bl.a. genetik och anatomi. Sen får du gärna tro att människan har något -utöver- sin djuriska kropp som gör att de står över djurriket. Jag har svårt att se att det skulle finnas bevis för människor som ett separat taxonomisk rike.

   2 & 3. Det är inte ett faktum utan handlar om personlig tolkning. Jag ser ingenting som tyder på att det finns intelligens bakom Universum, medan andra gör det. Att det vi människor gör kräver intelligens är inget bevis för att andra naturliga processer gör det. Människor är väldigt duktiga på att hitta mönster även där det inte finns några och vi är ofta benägna att dra slutsatser som inte överensstämmer med verkligheten, t.ex. att ett spöke flyttade på gardinen medan det egentligen var vinden pga dålig isolering (detta har tidigare varit evolutionärt fördelaktigt då en god förmåga att koppla samman ett och ett, även om den arbetar lite väl mycket, hjälper överlevnaden).

   Det finns inget jag har sett inom vetenskaplig litteratur som stödjer att det krävs intelligens för att Universum ska ha tillkommit, men det finns inte heller något som säger att det nödvändigtvis inte var någon intelligens bakom det.

   Vilka är dessa bestämda begynnelsevillkor och på vilket sätt motsäger de evolutionsteorin? Glöm nu inte att evolutionsteorin inte har något som helst att göra med Universums eller livets uppkomst utan enbart berör arternas uppkomst och utveckling.

   När jag talar om erkänd litteratur så menar jag de tidskrifter som har hög impact factor och är erkända av större delen av forskarvärlden, alltså inte små kreationistiska tidskrifter utan impact factor som saknar kritisk referentgranskning, och inte heller populärvetenskaplig litteratur. Om du menar de personerna du nämnde ovan så har de skrivit mycket, så jag hade velat att du länkade specifikt det du menar motsäger evolutionsteorin och stödjer att det krävs intelligens för att Universum och arterna ska ha uppkommit.

   Fakta om fysiska, kemiska, biologiska, etc processer fungerar hämtar vi genom de naturvetenskapliga metoderna. Däremot kan vi inte inhämta kunskap om statsbildning, historia, litteratur, religion, etc inom naturvetenskaperna, så där får andra medel användas. När vi diskuterar naturvetenskapliga ämnen såsom evolution så bör vi rimligtvis hålla oss till det vi kan hitta genom de vetenskapliga metoderna. Var menar du annars att vi ska leta efter information om naturvetenskapliga ämnen?

   4. a. Betydelsen för evolutionen, ja, men inte att det är en form av artbildning. Artbildning genom hybridisering är troligtvis långt ifrån den viktigaste formen, särskilt utanför växtriket. Det är dock en väldigt snabb form av artbildning som lätt kan observeras, medan annan artbildning ofta sker över längre tid än hela den nedtecknade mänskliga historien.

   b. Apmänniskor vet jag inte hur du definierar. De tillhör alla definitivt människoaporna (Hominidae) iallafall, men det är bara Cro-Magnonmänniskorna och neandertalarna som tillhör släktet Homo. Cro-Magnonmänniskorna är inte förfäder till människorna utan är människor. Hur släktskapet med Lucy och neandertalare ser ut är inte helt fastställt dock. Det ser iallafall inte ut på det sättet att evolutionen går i ett direkt och organiserat led, utan splittringar sker hela tiden. Den traditionella bilden där man ser en schimpans bli en mer människolik varelse som sen blir än ännu mer människolik varelse för att till slut bli en människan är felaktig.

   c. Har inte läst någon norsk skollitteratur och skollitteraturen i sig är inte ett bra exempel på hur forskning används då litteraturen i skolan är anpassad för barn och unga och därmed ofta tummar lite på sanningen för att kunna ge en enklare förklaring. Istället borde du pekar på exempel där Haeckels fosterteckningar används som bevis inom den vetenskapliga litteraturen.

   Att hänvisa till sin tro är inget jag motsäger mig, men att hävda att det finns vetenskapligt stöd för något som som egentligen saknar vetenskapligt stöd är något jag inte är särskilt förtjust i. Alltså är det okej, enligt mig, att säga ”jag tror inte på evolutionen, utan tror att Gud skapade livet”, men det är inte okej att säga ”vetenskapen stödjer kreationism”. Vi kan använda homeopati, kvantummysticism eller något annat som saknar vetenskapligt stöd som exempel också. Att sprida falsk information om vetenskap är alltså inte ok, medan det är helt okej att ha en tro som motsäger de nuvarande vetenskapliga teorierna.

   Gilla

 8. Bength Gustafson skriver:

  Hej Tobias!
  – Evolutionsteorin handlar enbart om arternas uppkomst och utveckling (biologi), vilket jag har påpekat flera gånger, så det behöver du inte påminna mig om.
  – Arternas uppkomst utgör således en mycket begränsad del av vår totala verklighet.
  – Livet, de fysiska lagarna och universum var absolut nödvändiga förutsättningar för arternas uppkomst. Utan livet, utan de fysiska lagarna och utan universum hade det inte funnits några arter över huvud taget.
  – Det vi idag vet om livet, cellen, DNA, informationsgivare och cellens informationscentral, DNA-språk, proteiner – ”livets byggstenar”, om de fysiska lagarna och om universums begynnelsevillkor, pekar på bakomliggande intelligens, mening, syfte och plan.
  – Allt detta sammantaget, menar jag, borde få evolutionsbiologer och evolutionsteoretiker mer ödmjuka och mindre tvärsäkra.
  – Det borde vara, enligt min mening, besvärande för intelligenta, tänkande och reflekterande människor att hävda, att arternas uppkomst har skett utan bakomliggande intelligens, mening, syfte och mål. Att med sin intelligens förneka intelligens kan inte vara enkelt. En sådan teori eller hypotes kommer förr eller senare att kollapsa.

  Gilla

  • Tobias skriver:

   Jag ser inte att dessa saker skulle peka på intelligens. Ta proteiner som exempel. Det är kedjor av aminosyror, och aminosyror vet vi kan uppkomma genom naturliga processer. Att något är komplext betyder inte att det måste vara skapat av något intelligent. Vi kan lätt skilja på objekt som människor har skapat och objekt som förekommer naturligt. Jag vet att datorn jag skriver på är skapad av människor och kräver intelligens, men går jag ut i min trädgård och kollar på rabarbern så finns det inget som för mig tyder på att någon byggt den eller skapat den med intelligens.

   Evolutionsbiologer är inte mindre ödmjuka än några andra forskare. Att bli motbevisad kanske inte är så kul, men det är något som betyder att man gör framsteg. Nästan alla forskare är öppna för att bli motbevisade, hur låg chansen än är. Det enda sättet att ändra på vetenskapen är via vetenskap, så därför bör kreationisterna ägna sig åt seriös forskning och arbeta enligt de vetenskapliga metoderna om de vill etablera sin tro som ett seriöst vetenskapligt alternativ till evolutionsteorin. Den som kan bevisa att evolutionsteorin är helt fel och att skapelsetro är rätt kommer att hamna på förstasidan i många biologitidskrifter, många populärvetenskapliga tidskrifter och många stora nyhetstidningar. Hen skulle bli världsberömd över en natt och det är nog något som många eftersträvar.

   Jag tror inte att evolutionsteorin någonsin kommer att falla, för under de 150 åren som den moderna evolutionsforskningen funnits så har det bara samlats fler och fler bevis och kunskapen om hur evolutionen sker har förbättrats (genetik var inte ens ett ämne under Darwins tid, t.ex.). Inom biologin så ligger stöder för evolutionsteorin på ca 99,9%. Du kan hitta forskare som tror att solen snurrar runt jorden, som tror att sjukdomar orsakas av PH-balansen i kroppen och inte av bakterier och virus, etc. Oavsett vilken väletablerad teori det gäller så kommer det finnas ett fåtal som inte håller med.

   Jag väntar fortfarande på referentgranskade källor från väletablerade vetenskapliga tidskrifter. Om du påstår att all forskning kring livet, DNA och celler under de senaste 50 åren bekräftar skapelsetron så får du gärna visa mig den här forskningen och forskarnas slutsatser som stödjer skapelsetron. Länkar till kreationistiska hemsidor och/eller små tidskrifter utan varken kritisk referentgranskning eller någon impact factor undanbedes.

   Du får gärna tro på att Gud skapade världen, men om du hävdar att forskningen stödjer detta så måste du komma med vetenskapliga belägg!

   Gilla

 9. Patrik Tikkanen skriver:

  Är det detta ni söker?
  http://www.discovery.org/a/2177

  Gilla

 10. Bength Gustafson skriver:

  Tack Patrik!

  Gilla

 11. Bength Gustafson skriver:

  Hej Tobias!
  Huvudfrågan är: Bakomliggande intelligens eller inte?
  Du kan inte redovisa något vetenskapligt stöd utifrån de vetenskapliga metoderna, för att det INTE har funnits en bakomliggande intelligens. Även du är redovisningsskyldig och inte enbart jag. Det som du kan säga är, vilket du också gör, att ”jag ser inte att dessa saker (de som jag har nämnt som exempel) skulle peka på intelligens” eller, ”att något är komplext betyder inte, att det måste vara skapat av något intelligent”, men du kan inte vetenskapligt styrka detta.

  Ditt exempel med datorn och rabarbern är bra. Du vet, att konstruktionen av datorn kräver bakomliggande intelligens, men vi vet också, att rabarbern förutsätter en fysisk lag, nämligen ”lagen om sådd och skörd”, och fysiska lagar pekar på bakomliggande intelligens.

  Du utgår enbart ifrån evolutionsbiologi och arternas uppkomst, eftersom evolutionsteorin enbart handlar om det, men det menar jag är otillräckligt, därför att det är en begränsad del av vår totala verklighet. Men det är just här som ni evolutionsbiologer vill/önskar/förväntar/kräver, att alla andra vetenskapliga discipliner ska rätta sig efter er. Att det inom (evolutions)biologin finns ett stöd för evolutionsteorin på ca 99,9 %, det avgör inte frågan om bakomliggande intelligens. Det borde även du erkänna. Det enda som detta visar är, att ni står för ett ”tankemonopol” som andra ska rätta sig efter.

  När forskare inom medicin talar om, att livets uppkomst inte kan ha skett slumpmässigt och över de tidsrymder som evolutionsteoretiker talar om, utan det pekar på en bakomliggande intelligens, då kan vi inte bara vifta bort detta, därför att det inte stämmer överens med evolutionsteorin. Eller när fysiker talar om de fysiska lagarna som oförändrade ifrån dess begynnelse och framåt, och om universums bestämda begynnelsevillkor, då kan vi heller inte vifta bort det. Albert Einstein uttryckte det så här: ”Var och en som är seriöst intresserad av vetenskaplig forskning måste bli övertygad om, att en kraft, en ande, visar sig i universums lagar, en ande som är oändligt överlägsen människans, och inför vilken vi med vår begränsade förmåga måste känna oss ödmjuka”. Om Einstein var kristen eller inte, det vet jag inte, men det hör inte hit. Professor och läkaren Stefan Einhorn skriver: ”Det starkaste vetenskapliga argumentet för att en oförklarad kraft har verkat i universum är, enligt min uppfattning, att den värld vi lever i uppfyller ALLA de förutsättningar som krävs för att liv ska vara möjligt. Universums lagar är konsekventa i hela universum. En lag som gäller i vår galax kommer även att fungera i en galax många ljusår bort. De fysiska lagarna har varit oförändrade sedan skapelsen och kommer heller inte att ändra sig i framtiden. … Sannolikheten för att just de optimala betingelserna skulle existera av en slump vid ett enda försök, är mycket nära noll”. 0.000000000000001 % chans enligt fysiker och kosmolog Stephen Hawking. Den brittiske filosofiprofessorn och tidigare ateisten Antony Flew skrev: ”För mig framstår det som att resultaten av över 50 års DNA-forskning har gett material till nya och enormt kraftfulla argument för design. …Mitt synsätt har idag likheter med Intelligent Designrörelsen, som pekar på att komplexiteten i skapelsen kräver en bakomliggande intelligens”. Osv. Osv. Jag skulle kunna redovisa många fler citat ifrån seriösa forskare, men jag nöjer mig med detta av utrymmesskäl.

  Jag vet, att ”Intelligent Design” är en stötesten för er evolutionsteoretiker, men den finns där likväl och ni saknar vetenskapliga argument för att flytta undan den, hur gärna ni än skulle vilja det.

  Gilla

  • Tobias skriver:

   Jag har inte kommit med påståendet att det finns vetenskapligt stöd för att det inte finns en bakomliggande intelligens så vitt jag vet (om jag påstått detta så ber jag om ursäkt!). Det enda jag vet är det som det finns vetenskapligt belägg för, nämligen hur saker verkar ha gått till. Detta säger ingenting angående om det bara handlar om naturliga processer eller om det är en skapare som har arbetat via en metod som vi uppfattar som naturliga processer.

   Har inte hört talas om någon fysisk lag som berör processen från frö till planta (om vi inte talar om något i stil med tillfällig minskning av entropin på grund av externa energikällor). Om vi tar termodynamikens andra huvudsats (som nog kan beskrivas som en fysisk lag. Rätta mig gärna om jag har fel!) som exempel så säger den att entropin i ett isolerat system aldrig minskar och att dessa system tenderar att gå mot maximal entropi. På vilket sätt talar detta för en bakomliggande intelligens? En fysisk lag är bara en beskrivning av hur saker och ting fungerar.

   Vetenskapliga teorier är avgränsade till ett visst område. Det är inte meningen att vi ska kunna använda evolutionsteorin för något mer än att förklara just arternas utveckling. För att förstå andra delar av Universum så får vi vända oss till andra vetenskapliga teorier. Jag är inte evolutionsbiolog (men har nyss börjat på biologprogrammet, så jag kanske blir evolutionsbiolog om några år), utan bara en vanlig anhängare av evolutionsteorin. Om de andra disciplinerna berörs av evolutionsteorin så bör de rimligtvis utgå från den nuvarande förståelsen, men om det som forskare inom andra discipliner hittar går emot evolutionsteorin så ska inte detta censureras utan publiceras ändå, såvida det är vetenskapligt korrekt och ärligt utfört. Detsamma gäller precis alla andra vetenskapliga teorier. Det handlar inte om något tankemonopol utan att det inte finns några andra förklaringsmodeller som är vetenskapligt belagda till den nivå att de är konkurrenskraftiga. Det finns inte mer censur inom evolutionsbiologin än inom andra vetenskapliga ämnen. Om kreationister tror att Gud skapade jorden och de vill etablera detta som ett vetenskapligt alternativ så har de möjligheten till det genom att följa de vetenskapliga metoderna. Formulera en hypotes, testa hypotesen och lämna in resultatet för referentgranskning. Om det då håller så kommer det förhoppningsvis att pli publicerat.

   Jag ser inte varför forskare inom medicin skulle beröra livets och arternas uppkomst annat än när det gäller saker såsom resistens hos bakterier. Kan du länka till medicinsk forskning som stödjer kreationism?
   Att de fysiska lagarna gällt från Universums början påverkar inte evolutionsteorin. Albert Einstein var väl panteist så vitt jag vet och använde det teistiska språket som metaforer och liknelser. Att beräkna sannolikheten på något som redan hänt är ofta ganska meningslöst. Om jag tar en kortlek och slänger upp korten i luften så är det otroligt liten chans att de landar på just de ställen som de landar, men det betyder inte att det inte hände. Citat av forskare var inte det jag efterfrågade, utan det jag ville ha var vetenskapliga artiklar publicerade i erkända vetenskapliga tidskrifter. Citat kan lätt tas ur sin kontext eller feltolkas.

   Att Intelligent Design-rörelsen inte försvinner handlar om religion, inte om vetenskap. Man ändrar sällan på människors religiösa tro genom vetenskapliga argument.

   Gilla

   • Bength Gustafson skriver:

    Hej Tobias!
    Tack för ett intressant och givande meningsutbyte! Vi sätter punkt här, för vi kommer inte så mycket längre. Men välkommen åter att kommentera kommande bloggtexter.

    Gilla

 12. Christian Mjörndal skriver:

  En intressant diskussion, tack för den. Men det är lätt att glömma att idén om intelligent design bygger på en förhoppning om giltigheten i ett på förhand givet exkluderande religiöst sanningsanspråk. Bibeln eller den kristna tron med dess begränsande innehåll är ju i sig ingen nödvändig eller logisk följd av antagandet om ett allomfattande skapande och intelligent medvetande med syfte och plan.

  Först fanns det kristna sanningsanspråket och sen skapades ID som ett modernt argument för det. Dvs, att rabarbern lyder under lagen om sådd och skörd ger inget stöd till påståendet att djävulen rör sig hemtamt i Gudlösa diskurser. Det är inte pekandet på intelligens i skapelsen som argumenterar för bibelguden. Berättelsen om bibelguden och personliga behov av berättelsens giltighet genererar behov av rimliga argument för bibelguden i en tid av nya möjligheter att förklara och betrakta livet och skapelsen. Detta skapar ID, vilket sedan ses som en helt fristående koppling till just den kristna tron, och som kan argumenteras för med vetenskapliga metoder. Men basen utgörs av viljan att kunna bekräfta något man långt innan argumentationen ens började ser som exklusiv sanning.

  För inte så många hundra år sedan hade stora livsfrågor inga andra existerande förklaringar än den kristna Gudsberättelsen. Människor var omedvetna om möjligheter, via tänkandet eller språket, att välja andra uppfattningar än den som kyrkan försåg människorna med. Då kan vi tala om tankemonopol. Forskning är iofs heller aldrig befriad från förförståelse och perspektiv, men i vetenskaplig metod finns ett erkännande av detta och därigenom innefattar seriös forskning liksom andra Gudlösa tankekomplex en viktig insikt och utgångspunkt – att mänsklig förståelse alltid innefattar en begränsad tolkningsram som innebär att ett fenomen aldrig kan bli absolut i mänsklig tanke och inlevelse.

  Om kreationister fortfarande hade styrt de dominserande diskurserna, hade allt vi ”vetat” om skapelsen ännu utgjorts av några rader i bibeln. Jag tycker inte det känns så fräscht att använda vetenskapliga argument för att förfäkta en ytterst begränsad idé om absolut sanning, en ”sanning” som dessutom (av vissa) anses inkludera djävulskheten i okristen livssyn eller det ogudaktiga i att älska någon av samma kön. Vetenskap bör inte användas för att försöka bekräfta urgamla religiösa behov av att ge sig makt genom att ställa sig på samma sida som en påstådd allmakt. Vetenskap handlar om att vederlägga sina påståenden, dvs att falsifiera hypoteser, vilket är vad som givit ökad kunskap om livets förutsättningar. Annars stannar det vid fundamentalism och ett evinnerligt ärvande av oreflekterade tolkningar och berättelser, som får utgöra ”verkligheten”.

  Att titta på soluppgången, känna efter, och sedan välja att se miraklet, det underbara, kärleksfulla och intelligenta syftet med alltihop – det kan vara oerhört stärkande. Min egen relation till Gud beror mycket av sådana val, men det betyder ändå inte alla andra förklaringar måste vara falska för att jag ska kunna se min upplevelse som giltig. Varje dag upplever jag OMÄTBAR KÄRLEK och omedelbar närhet till Gud när jag hämtar min dotter på fritis, ser henne stråla, komma springande, ropandes PAPPA!! och kasta sig om min hals. Om den upplevelsen orsakas av biologiska processer och enbart syftar till att föra mitt släkte vidare, så påverkar det inte giltigheten i eller värdet av min upplevelse. Det utgör inget skäl för mig att diskvalificera den eller tänka att ”nja, nån Gud är i alla fall inte här, för jag tror ju inte på Jesus och därför har jag ingen tillgång till Gud….”.
  Jag förstår inte svårigheterna med att acceptera livets och människans evolution. Det handlar likafullt om skapelse och betyder i sig inte att det mänskliga värdet måste ses som mindre. Bara inte större än allt annat. Jag ser inte något av dina argument för ID som hållbara ur vetenskapligt perspektiv, och de ska inte heller vara det. Ty, argumenten för ID blir iochmed kristnas sammanförande av ID och bibeln, återigen, argument för mycket mer än en intelligent designer. ID blir också argument för att upprätthålla fordomar, som att DJÄVULEN styr okristna och att den kärlek homosexuella upplever i själva verket är BEGÄR (exv Rom 1:24). Kreationisters argument är alltså inte vetenskapliga utan religiösa. Det är viljan att förstå mot viljan att ha rätt om nåt man redan vet, som utkämpar en strid.

  Gilla

 13. Bength Gustafson skriver:

  Hej Christian!
  Om du inte klarar av att hålla isär rabarbern och lagen om sådd och skörd ifrån påståendet att djävulen rör sig hemtamt i olika miljöer, då är det inte meningsfullt att kommentera det du skriver. Dessutom har du och jag haft ett långt meningsutbyte, då jag skrev om de Gudlösa ismerna. Det finns ingen anledning att trötta ut våra läsare med ytterligare upprepningar.

  Gilla

  • Christian Mjörndal skriver:

   Du har själv i det inlägg som inledde serien hävdat att ismerna ifråga, exv den du avhandlar just nu, är djävulens arena. Din argumentation handlar om att rättfärdiga en begränsad berättelse som innefattar åsikter om djävulsk inblandning och vilka kärleksrelationer som Gud gillar, oavsett om rabarberns ursprung verkar vara av argumentativt intresse. Det finns ingen anledning att hymla om det sambandet. Men ok, jag ska inte trötta ut dig mera. Kampen mot djävulen är väl tröttande nog, kan jag tänka.

   Gilla

 14. Bength Gustafson skriver:

  Hej Christian!
  Gå tillbaka och läs det jag skriver om de Gudlösa ismerna, så ser du att jag gör en distinktion mellan de Gudlösa ismerna och ondskans orsak och närvaro (djävulen) i världen och i samhället. Jag skiljer således på de Gudlösa ismerna och djävulen som ondskans orsak och närvaro. Jag har inte påstått, ”att de Gudlösa ismerna är djävulens arena”, men de är möjligt att de är det, men jag har påstått, att han använder dem för att bl.a påverka människans tänkande.

  Jag ska inte avslöja vad som är mest tröttande: Dina konstruerade samband eller ”kampen mot djävulen”.

  Gilla

  • Bength Gustafson skriver:

   Mariette Manktelow och Thorsten Schutte:
   Nu har jag svarat på era kommentarer och jag har även några frågor till er. Av någon anledning kom era kommentarer långt upp i kommentarerna.

   Gilla

 15. Bength Gustafson skriver:

  Hej Roger!
  Tack för din kommentar!

  Gilla

 16. Kjell Ericson skriver:

  En fruktlös diskussion, skuggboxning, som visar att tro och vetande inte kan diskuteras samtidigt.

  Naturvetenskap avslöjar hur tillvarons byggstenar är arrangerade och förhåller sig till varandra. Passionerade människor iakttar, formulerar hypoteser, testar och publicerar en nya teorier.

  Så gjorde Darwin. Inte för att avliva Gud men han dröjde med att publicera teorin bl a av hänsyn till en religiös hustru. Teorin låg i byrålådan i 20 år och först när den fick konkurrens blev han tvungen att publicera den.

  Teorin vållade naturligtvis rabalder redan från början i den religiösa världen. I vetenskapsvärlden blev den i ett slag den galanta lösningen, så enkelt egentligen, så självklar.

  En TEORI i vetenskapsvärlden är den högsta formen av ”sanning”. Närmare det mänskliga begreppet ”sanning” går inte att komma! Finns ingen möjlighet, en objektivt faktum vi alla måste acceptera.

  Evolutionsteorin är alltså bara ”nästan sann” men det gäller alla teorier! Under 154 år har ingen kunnat motbevisa evolutionsteorin. Att det skulle bero på att alla forskare håller varandra om ryggen, inte släpper in avvikande åsikter eller att ”någon” vidmakthåller ett sanningsmonopol faller ju på sin egen orimlighet. Inte minst med tanke på att det ska finnas så många troende forskare. Vem skulle tjäna på det? Dessutom är vetenskapsvärlden full av ambitiösa, konkurrensinriktade forskare och vem skulle säga nej till evig berömmelse och ett garanterat Nobelpris (plus alla andra priser)?

  Att kartlägga och presentera nya fakta som andra forskare kan bekräfta eller motbevisa är vetenskapens uppgift. Resultaten av forskning leder till ny kunskap. Den är i sig neutral! Och samtidigt det enda som kan benämnas kunskap. Spekulationer om ”livet på andra sidan” kan naturligtvis inte kallas kunskap!

  Det är t ex ett faktum att ögat finns i alla former samtidigt i naturen. Det är uppenbart att det har utvecklats under mycket lång tid, inte plötsligt introducerats. Att ögat är så komplicerat att det måste ligga en intelligent skapare bakom trots att de långt mindre avancerade formerna också finns. En intelligent skapare skulle väl ändå inte utrusta vissa arter med halvfärdiga ögon?

  Faktum är att lagarna i universum inte har varit konstanta hela tiden. Och de kommer att förändras. Det är också ett faktum att förhållandena på jorden i vårt lilla solsystem har visat sig vara fördelaktiga för det liv vi känner till. Men bara den enkla detaljen som avståndet till månen växer hela tiden. Och avståndet mellan galaxerna ökar. Det är också ett faktum att motsvarande förhållanden och liv inte finns på våra grannplaneter. Inte heller vad vi vet hos våra grannar i Vintergatan.

  När den intelligenta skaparen ändå höll på måste man ju fråga sig varför hen inte skapade samma förhållanden överallt i universum t ex på våra grannplaneter? Och varför skapade hen alla de andra livsformerna här på jorden under hundratals miljoner år, och lät mer än 99% dö ut, om målet ändå var människan? Finns inget intelligent över det!

  Här går gränsen mellan tro och vetande. Fakta som tolkas med Bibeln som facit blir tro.

  En rymlig tro diskvalificerar den uppenbara evolutionsteorin. Att den stått emot hårdhänt granskning, med all rätt, i 154 år är ju bara ett logiskt insinuation. I trons värld efterlyser man påhittade övergångsformer, hyllar irreducerbar komplexitet och pekar på hål i fossilkedjan som förment rationella argument. Men de är ju ”trosargument”!

  Att en intelligent skapare glömde att skapa liv på grannplaneterna när han ändå höll på är ju ett nedrigt och dessutom logiskt argument. Men de perfekta förhållande på jorden kan inte ha kommit till av en slump. Det måste vara en intelligent kraft! Det passar in i min tro.

  Att tro på det goda, kärleken, förlåtelse, en ljus framtid och ett liv efter detta kan kanske vara meningsfullt. Men tro i den rationella världen verkar bortkastat. Det är begripligt att skapelseberättelserna svarade mot ett mänskligt behov, allmän vetgirighet eller för att ta udden av det hotfullt okända. Men att hålla fast vid berättelser och mirakler i bokstavlig mening när modern vetenskap åtminstone sedan upplysningen i en accelererande takt förklarar verkligheten verkar ju …

  Gilla

 17. Kerstin Öberg skriver:

  Hej! Hur ser darwinisterna på livet? Har ett dilemma. Om en darwinist ser två skadade personer, en ung kvinna (som orsakade olyckan) och en gammal man. Båda är lika skadade, darwinisten har endast möjlighet att hjälpa en av dem. Vem skulle han välja och varför?

  Gilla

  • Bength Gustafson skriver:

   Hej Kerstin!

   Som svar på din fråga hur darwinisterna ser på livet? så citerar jag professor Torbjörn Fagerström ifrån hans efterskrift till Darwins verk: Om arternas uppkomst. Den upplaga som kom ut år 2000. ”Darwins teori…, en natursyn enligt vilket allt liv bara är frukten av en oplanerad utveckling, byggd på slumpens skördar, utan mening, syfte eller plan. Enligt denna kanske dystra – men av allt att döma korrekta – natursyn har LIVET INGEN MENING, arter finns inte till för någonting annat än för sig själva och alla arter (inkl. människan, min anm.) kommer förr eller senare att dö ut”. (sid. 383, 384). Men hur en darwinist löser ditt uppställda dilemma, det ska jag inte svara på.

   Hur skulle du själv lösa detta dilemma? Vem skulle du välja att hjälpa? Hur motiverar du ditt val?

   Personligen skulle jag strunta i det uppställda dilemmat och göra allt som stod i min makt och hjälpa båda två, på grund av min kristna människosyn och syn på människolivets okränkbarhet.

   Mvh
   Bength Gustafson

   Gilla

 18. Christian skriver:

  Bength,

  Jag blir väldigt förbryllad över väldigt mycket du skriver i ditt inlägg.

  ”Med ”det naturliga urvalet” som ett fundament för hela [evolutionsteorin], så öppnar den upp för en ”dödskultur”, genom att ge argument för abort, stamcellsforskning på foster och dödshjälp,”

  …skriver du, till exempel. Men så vitt jag vet är väl evolutionsläran en deskriptiv teori och säger väl ingenting om hur vi människor bör agera gentemot varandra? Så var får du egentligen det här ifrån? Vem resonerar på det här viset och vem använder egentligen evolutionsläran som ett argument för saker som dödshjälp och stamcellsforskning?

  Gilla

  • Bength Gustafson skriver:

   Hej Christian!

   Menar du på fullt allvar, att evolutionsteorin/läran är neutral, och att den inte är med och påverkar och formar människosyn, synen på människovärdet och synen på människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen, hos dem som har bejakat denna grundsyn på tillvaron?

   Mvh
   Bength Gustafson

   Gilla

 19. Christian skriver:

  Jag känner dessvärre inte att jag fick något egentligt svar på min fråga. Du skriver i ditt inlägg evolutionsläran öppnar upp för en ”dödskultur”, ”genom att ge argument för abort, stamcellsforskning på foster och dödshjälp,”. Men hur menar du då att de här argumenten ser ut, och vem är det som använder dem? Kan ju erbjuda någon form av källhänvisning här?

  Frågan om vilka faktorer som påverkar vår moral och vår människosyn, sedan, är naturligtvis oerhört komplicerad och svår att svara på, men du skriver ju specifikt att evolutionsläran kan ge ARGUMENT för saker som dödshjälp och stamcellsforskning på foster. Hur skulle de argumenten se ut, menar du?

  Gilla

  • Bength Gustafson skriver:

   Hej Christian!

   Om du t.ex läser vad professor Torbjörn Fagerström skriver i sin efterskrift till jubileumsutgåvan av Darwins verk: Om arternas uppkomst, 2000, och Arvet från Darwin, av docent Birgitta Forsman, och professor Torbjörn Tännsjös bok: Du skall understundom dräpa, då förstår du vad jag menar.

   Mvh
   Bength Gustafson

   Gilla

   • Christian skriver:

    Jag har faktiskt läst Birgitta Forsmans bok, Arvet från Darwin, alldeles nyligen, och hon betonar ju särskilt det faktum att vi INTE kan härleda någon form av moraliska argument ur naturvetenskapliga teorier. Så du får nog allt ta och precisera hur du faktiskt menar här, Bength. Hur kan en naturvetenskaplig teori ge oss argument för saker som dödshjälp och abort? Hur ser de argumenten ut och vem använder dem?

    Gilla

 20. Bength Gustafson skriver:

  Hej Christian!

  Varför är det så vanligt att ni som har samma evolutionistiska grundsyn som de tre som jag nämnde som exempel, är förespråkare för dödshjälp och abort och samtidigt protesterar så kraftigt, och inte sällan aggressivt, mot oss som framhåller människovärdet och människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och framåt genom hela livet? Har du aldrig funderat på, om det kan ha något samband med er evolutionistiska grundsyn? När jag läser vad dessa tre skriver, som jag nämnde som exempel, så är det sambandet inte långsökt.

  Mvh
  Bength Gustafson

  Gilla

  • Christian skriver:

   Men i ditt inlägg här ovan talar du ju inte om några samband, utan betonar klart och tydligt att evolutionsläran öppnar […] upp för en ”dödskultur”, genom att ge argument för abort och dödshjälp. Men du kan alltså inte erbjuda ett enda exempel på ett sådant argument?

   Gilla

   • Bength Gustafson skriver:

    Hej Christian!

    Jodå, jag kan ge exempel på sådana argument, men det är nyttigt om du tänker själv också. Det är lite typiskt er evolutionsteoretiker, att ni ska ha allt ”serverat på fat”. När vi så ger exempel, då a priori protesterar ni.

    Mvh
    Bength Gustafson

    Gilla

   • Christian skriver:

    Eftersom du nu uppenbarligen inte tycks vilja argumentera mer i frågan, kan jag bara avsluta med att varmt rekommendera Stefan Gustavsson artikel, Frågor som vetenskapen inte kan besvara. (http://www.varldenidag.se/kommentar/2012/11/09/Fragor-som-inte-vetenskap-kan-besvara/) Kanske har du måhända redan läst den. Slutstycket är hur som helst värt att citera i sin helhet:

    ”Naturvetenskapen är enormt viktig – inom sitt arbetsområde. Dess fenomenala framgång frestar oss att sätta vår tillit till den också i andra frågor. Men frågor om livets mening, människans värde, moraliska frågor, liksom frågan om Guds existens, kan inte ges ett naturvetenskapligt svar. De måste besvaras på andra sätt”.

    Så när du påstår att evolutionsläran kan ge oss argument för saker som dödshjälp, abort och stamcellsforskning så är du helt enkelt ute och cyklar, Bength, och det krävs inte heller någon alltför omfattande eftertanke för att få visshet om detta.

    Gilla

 21. Christian skriver:

  Bength,

  Du får också gärna förtydliga vad det skulle vara med vårt DNA och våra celler som gör evolutionsläran problematisk. Du skriver till exempel att ”…det finns tecken på orimligheter, […], framförallt i ljuset av de forskningsresultat som idag finns angående livet, cellerna och DNA.

  Vilka, menar du, skulle dessa orimligheter vara?

  Gilla

  • Bength Gustafson skriver:

   Hej Christian!

   Detta har jag ingående redogjort för tidigare, i både bloggtexter och kommentarer.

   Denna bloggtext som du nu skriver under, är från september 2013, så jag måste sätta punkt här och nu, för det är omöjligt för mig att svara på alla kommentarer med så stor spridning över tid. Jag hoppas att du respekterar detta, Christian.

   Mvh
   Bength Gustafson

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s